wszystko dla biura
Platforma zakupowa

Nowoczesna platforma zakupowa VECTOR zapewnia:

 • dostęp do wszystkich produktów z naszej oferty
 • podział katalogu produktowego na grupy asortymentowe z dostępem dostosowanym do poszczególnych użytkowników
 • kilkustopniową autoryzację zamówień
 • pełną historię zamówień
 • kontrolę założonych budżetów
 • tworzenie raportów on-line
 • składanie reklamacji on-line

Logowanie
Rejestracja dla nowych klientów
Katalog i zamawianie produktów
 • dostęp do elektronicznego katalogu wszystkich produktów firmy
 • możliwość podziału katalogu artykułów na grupy zakupowe wraz z nadaniem uprawnień do dostępu do nich dla wskazanych grup użytkowników
 • dostęp do indywidualnie przygotowanej oferty produktów, których widok zawarty jest w odrębnym koszyku produktów
 • informacja o dostępności produktów
Zamawianie produktów
 • zamawianie poprzez „katalog produktów”
 • szybkie zamawianie z pominięciem katalogu produktów - poprzez podanie indeksu i ilości produktów
 • informacja nt. zamówień oczekujących na realizację
 • informacja nt. zamówień oczekujących na autoryzację
 • informacja nt. zamówień zrealizowanych (historia zamówienia: data zamówienia, lista produktów, ilość, kwota netto/brutto, typ zamówienia /telefon, faks, e-mail/, kto jest autorem zamówienia, kto autoryzował)
 • możliwość złożenia zamówienia z wyprzedzeniem z podaniem daty dostawy
 • możliwość złożenia zamówienia z komentarzem
Folder "Ulubione", szablony zamówień
 • tworzenie listy najczęściej zamawianych produktów
 • przekształcanie szablonów w zamówienia zakupu
 • wgląd do składanych zamówień z możliwością kopiowania danych do nowego zamówienia

Autoryzacja zamówień i zarządzanie profilami użytkowników
 • autoryzacja I stopniowa (pracownik - możliwość samodzielnego składania zamówienia bez akceptacji przez przełożonych)
 • autoryzacja II stopniowa (pracownik -> kierownik)
 • autoryzacji III stopniowa (pracownik -> kierownik -> dyrektor)
 • otrzymywanie mailem informacji o oczekujących zamówieniach do autoryzacji, o zatwierdzonych zamówieniach przez przełożonych
Zarządzanie profilami użytkowników
 • tworzenie profili dla zamkniętej, wskazanej grupy osób
 • zakładanie nowych użytkowników
 • możliwość zmiany hasła przez użytkownika
 • automatyczne przywracanie/przypominanie hasła przez użytkownika

Budżetowanie i dostęp do obowiązujących kontraktów
 • budżetowanie użytkowników: ustalenie miesięcznych lub rocznych limitów kwotowych dla poszczególnych kont z możliwością:
  • otrzymania ostrzeżenia o przekraczaniu limitu
  • blokowania możliwości złożenia zamówienia po przekroczeniu określonego limitu
 • możliwość ustawienia przenoszenia niewykorzystanych limitów na kolejne okresy rozliczeniowe – miesiące
Dostęp do obowiązujących kontraktów, widok dla użytkownika
 • dostęp do ogólnych informacji nt. kontraktu (daty obowiązywania, kontrakty zamknięte, itd.)
 • informacja o aktualnie obowiązującej cenie na dany produkt
 • zebranie wszystkich towarów pochodzących z oferty do jednego pliku, z którego jest możliwość dokładania towarów do koszyka
 • tworzenie kilku plików z towarami wg zawartych kilku umów (ofert)
 • możliwość nadawania dowolnego nazewnictwa tym plikom, możliwość dodawania tych towarów do koszyka
 • możliwość ograniczania widoku towarów i zamawiania tylko do oferty objętej umową, do oferty katalogowej, wybranych produktów

Statystyki
 • możliwość tworzenia raportów indywidualnych i zbiorczych za wybrany okres wg indeksów, grup produktowych, dat
 • możliwość eksportowania statystyk do arkuszy kalkulacyjnych

Dodatkowe możliwości
 • podgląd zamówień wysłanych, informacja o zamówieniach zrealizowanych częściowo
 • podgląd zamówień i faktur pochodzących ze wszystkich źródeł (sklep internetowy, e-mail, telefon)
 • sortowanie grup produktowych po indeksie, nazwie, cenie
 • mailowa informacja o realizacji zamówienia
 • możliwość tworzenia zamówień na jednym użytkowniku dla kilku działów
 • możliwość indywidualnych ustawień widoku towarów, poziomu akceptacji na każdym koncie
 • zamknięta lista wyboru kont dla każdego użytkownika oddzielnie
Copyright VECTOR Katowice © 2024 | Kontakt | Facebook | Powered by ewosoftCMS.net